top of page

choreografia/interpretácia-Lukáš Homola

dramaturgia-Jakub Mudrák

pohybová spolupráca-Jaro Viňarský, Milan Tomášik

svetelný dizajn-Milan Slama

hudba-Marcela Vilhanová

kostým-Larisa Gombárová

SOLUS sa venuje otázkam osamotenia, izolácie a z toho

vyplývajúce rôzne iné druhy závislostí - závislosť na

spoločenských konvenciách, očakávaniach, závislost

na vzťahoch, materiálnych prvkov, ktoré sú bežnou

súčasťou nejedného z nás. V živote naša duša a myseľ často

zalietava do spomienok či budúcnosti, ktoré nás vzdiaľujú

od prítomného okamžiku, pretrhávame krehké spojenie

medzi mysľou, dušou a našim vlastným telom.

Telom, poznačené našou samotou a závislosťou...

bottom of page