top of page

Na začiatku divadelno-tanečnej performancie, vytvorenej v spolupráci režiséra

Jakuba Mudráka a choreografa Milana Tomášika, stojí slovo pokrm. Zdanlivo

archaické slovo vypovedá o duchovnom pokrme v kontraste s tým pozemským,

prirodzene potrebným. Autorská výpoveď o našej každodennosti, súžití, neustálom

pohybe myšlienok a o nepredvídateľných emóciách.

Choreografia: Milan Tomášik

Réžia, dramaturgia, zvukový dizajn: Jakub Mudrák

Pohybová spolupráca a účinkujúci: Sabina Bočková, Lukáš Homola,

Jakub Mudrák, Veronika Tőkőly

Použitá hudba: Nils Frahm

Kostýmy: Veronika Vartíková

Svetelný dizajn: Martin Hamouz

Produkcia: tri4 o.z.

Produkčná spolupráca: Alexandra Mireková

bottom of page